Older Women in Learning and Enterprise 50+

Owle50+

Owle50plus logo
Lifelong Learning Programme

Partners:

London Metropolitan University
Tecnopolis
The Municipality of Norrköping

Välkommen

Kvinnor 50+, deras lärande och företagande

 

 Images: Participants.jpg album: Pic11.jpgImages: Marmorbruket 017.jpgImages: Group Day 2.jpgImages: Monica, Ann and Gudrun in London.jpg

Bakgrund: Inom EU har man trots lagändringar m.m sett att äldre kvinnor ofta är missgynnade på arbetsmarknaden. Antalet äldre kvinnor som behöver en inkomst ökar. Många kvinnor saknar också en synlig och tydlig kompetens för att göra sig gällande på en ofta ”upplevd ny och annorlunda” arbetsmarknad.

Projektet OWLE+50 är ett program med seminarier för äldre kvinnor. Seminarierna ska ta fasta på lärande och kompetensutveckling för deltagarna. Totalt kommer det att vara 10 seminarier med start den 11 mars och avslut i september.

Deltagare i projektet: I projektet deltar Storbritannien Italien och Sverige. I Sverige kommer två grupper om 10-12 deltagare i varje grupp att delta. Deltagarna i först gruppen kommer att till ca 60% att erbjudas tidigare deltagare i ”Nya Spår”. Nya spår är en åtgärd för långtidsarbetslösa och sjukskrivna i ett rehabiliteringsprogram.

Ägare av projektet har varit Samordningsförbundet. I samordningsförbundet ingår, Arbetsförmedlingen, Norrköpings kommun, Försäkringskassan och Landstinget i Östergötland. Övriga deltagare i projektet 40 % kommer att få söka till projektet av eget intresse. Seminarierna kommer att genomföras i Studiefrämjandets lokaler i Norrköping.


QWLE50+, Projektets arbetssätt: Arbetssättet i seminarierna bygger på dialogpedagogik och erfarenhetsåterföring mellan deltagarna. Lärandet bygger på reflektion och gruppdynamik. Arbetssättet synliggörs genom det livslånga lärandet i livscykelns olika skeden. Varje deltagare dokumenterar sin egen utveckling i en egen ”dagbok” och tydliggör sin nuvarande kompetens och sina önskade, upplevda kompetensbehov för en planerad framtid. Då man skriver får man också syn på beteendemönster och hur de har uppstått. Dessutom kan man se sina grundvärderingar och vad man upplever som viktigt i livet. Det är också möjligt att genom skrivandet ”ställa om kursen” i sitt liv. Att hitta en lämplig rutin för skrivande är viktigt liksom det är viktigt med andra rutiner. Här kan grunden läggs för fasta ramar. Här är reflektion och eftertanke mycket viktig.

Effekterna för deltagarna i programmet:

  • Det skärper kunskapen om dem själva
  • Det förstärker din kompetens och möjligheterna att reflektera över olika situationer och att dra lärdomar av dessa.
  • Det främjar din förmåga att välja framtida beteende och aktiviteter
  • Du utvecklar din autenticitet och medvetenhet om att påverka din framtid
  • Det ökar förståelsen för hur man skapar ett utvecklingsorienterat klimat och arbetssätt

 

Seminarier

Seminarie

Datum

Tema

1 11 mars Introduktion  Reflektion och lärande
2 25 mars Min kompetens
3 8 april ICT social networking
4 22 april Min kompetens
5 6 maj            Nätverkande och att ingå i grupper och undergrupper  ”Hubs”
6 20 maj Min kompetens
7 3 juni Det livslånga lärandet, hot eller möjlighet?
8 5 augusti Min kompetens
9 19 augusti Entreprenörskap erfarenheter eller special  kompetens?
10 2 september Min kompetens
11 9 september Avslutning redovisning sammanfattning utvärdering

 

Deltagarnas förutsättningar:
Vi skriver ett kontrakt med varje deltagare. I kontraktet beskrivs regler för närvaro och hur den egen dokumentation i dagboksformat ska utformas.

Render time: 0.30 seconds
2,266,290 unique visits